Nên lựa chọn viện dưỡng lão có những điều kiện gì?

Có phải chỉ cần thuê một ngôi nhà và vài người chăm sóc là thành viện dưỡng lão không? một buổi sinh hoạt chiều của các cụ tại viện dưỡng lão Hường Hà Nguyệt Ngành dưỡng lão có đặc thù rất khác so với các ngành nghề kinh doanh khác. Nhà ở cho người già …

Nên lựa chọn viện dưỡng lão có những điều kiện gì? Read More »